Integritetspolicy

Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt.

För att vi ska kunna utföra uppdrag för kunds räkning behöver vi få in, använda och spara vissa uppgifter om dem. Vår integritetspolicy förklarar vilka av personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna.

Den beskriver också vilka rättigheter kunden har när det gäller dennes personuppgifter samt var man vänder sig om man har frågor om hur vi behandlar dennes personuppgifter.

Vår Kompletta Integritetspolicy

Byggställning.com drivs under företaget Legwork On Line och Byggställning.com är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att hålla en hög nivå vad gäller dataskydd. Genom denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personliga uppgifter samt dina rättigheter med anledning av detta.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn samt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysik person som är i livet.

Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (såsom IP-nummer) är personuppgifter, ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Med behandling menas allt man gör med personuppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

Exempel på behandling av personuppgifter är: insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Vems personuppgifter behandlar Byggställning.com?

Byggställning.com behandlar främst uppgifter om våra nuvarande kunder, de som vi hoppas ska komma att bli våra kunder och fysiska personer som representerar våra operatörer.

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, IP-nummer, kontaktuppgifter, korrespondens, uppgift om tjänstens utförande.

Vi strävar efter att alla uppgifter skall vara uppdaterade och korrekta. Vi behandlar endast information som är relevant för att uppfylla våra syften, vilka redogörs för nedan.

Varför behandlas personuppgifterna?

För att vi och samarbetande Leverantör ska kunna kontakta dig och erbjuda dig tjänsten du efterfrågat

För att vi och vår underleverantör ska kunna erbjuda dig som potentiell kund bäst anpassad tjänst och bästa möjliga kvalité måste vi inhämta relevanta uppgifter för uppdragets utförande.

Uppgifterna du uppger vidarebefordrar Byggställning.com till våra berörda underleverantörer på orten. Grunden för vår behandling är att vi ska kunna ge leverantören de uppgifter som behövs för att kunna erbjuda och ingå ett eventuellt avtal ingås och som ryms inom berättigade intresse. Det sker dock först efter att ditt samtycke har inhämtats.

För att kunna hantera förfrågningar via tjänsten

För att vi ska kunna säkerställa att du som kund får den bäst anpassade tjänsten måste vi hantera formulärsförfrågningar.

Grunden för vår behandling är att vi ska kunna erbjuda dig som potentiell kund det bästa avtalet och kontakt med vår samarbetspartner på orten.

För att kunna fullgöra olika skyldigheter som är reglerade i lag, förordning eller föreskrift

För uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lag, domslut eller myndighetsbeslut måste vi bland annat hantera namn, kontaktuppgifter, korrespondens och uppgift om tjänstens utförande.

Grunden för vår behandling är att vi måste fullgöra rättsliga förpliktelser.

För att kunna hantera kundtjänstärenden

För att vi ska kunna leverera en så bra tjänst som möjligt måste vi kommunicera med dig som potentiell kund och även besvara eventuella frågor du har. Om du inte är nöjd med tjänsten så måste vi även utreda eventuella reklamationer och övriga supportärenden.

För att kunna göra det måste vi bland annat hantera namn, kontaktuppgifter, tidigare korrespondens med dig och även uppgifter om tjänstens utförande.

Grunden för vår behandling är dels att vi ska kunna fullgöra eventuella avtal med dig som kund, dels för att uppfylla rättsliga förpliktelser och dels såsom ett av Byggställning.coms berättigade intressen.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster

För att vi ska kunna utveckla och förbättra våra tjänster måste vi behandla olika uppgifter såsom bostadsort, typ av tjänst och tjänstens utförande.

Grunden för vår behandling är främst att detta ryms inom Byggställning.coms berättigade intresse. Det kan även förekomma att ditt samtycke har inhämtats.

Hur lagras personuppgifterna?

Vi lagrar regelmässigt personuppgifter i våra system.

Hur länge uppgifterna sparas efter utförd tjänst beror på för vilket ändamål de samlats in och vilken typ av uppgifter det gäller. Lagringstiden styrs av dataskyddslagstiftningen samt övrig relevant lagstiftning och regler, såsom bokföringslag och skattelag.

Var får vi dina personuppgifter från?

Först och främst handlar det om uppgifter från dig, de uppgifter du anger när du fyller i ett förfrågningsformulär. Sedan samlar vi in uppgifter utifrån hur du använder våra tjänster och dels får vi uppgifter från annan.

De uppgifter vi får från annan är så kallade leads från företag som du kontaktat för att efterfråga tjänsten.

Kontaktformulär

Om du som besökare kontaktar du oss via ett kontaktformulär samlar vi in de uppgifter som visas i kontaktformuläret samt besökarens ip-adress.

Uppgifterna används för att kunna komma i kontakt med besökaren för att på bästa sätt kunna bistå med hjälp.

Kommentarer på våra artiklar

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden i förhållande till oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med dels att utföra den av dig efterfrågade tjänsten.

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Hur skyddas personuppgifterna?

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.

Vi har brandväggar med intrångsskydd som skyddar mot externa hot och förhindrar obehörig tillgång till våra nätverk och system.

Fysisk tillgång till data är skyddad där endast behörig personal har tillträde. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera all information i enlighet med gällande lagar och regler.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet.

Cookien innehåller information om besök på hemsidan och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen. Informationen används bland annat för att kontrollera och identifiera användaren vid aktivitet på vår webbplats.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du inte accepterar att cookies lagras på din dator kommer du inte att kunna använda Byggställning.com, däremot går det utmärkt att kontakta oss på hej@byggstallning.com.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du som registrerad har alltid rätt att begära att få tillgång till vilka uppgifter som behandlas om dig som person. Du har även rätt att begära att uppgifterna rättas, begränsas eller raderas. Du kan även göra en invändning mot viss typ av behandling och om du har lämnat ett samtycke till viss behandling kan du när som helst återkalla samtycket. Du har även rätt att begära dataportabilitet, dvs kunna flytta med dig uppgifterna.

Vilka procedurer har vi för dataläckor?

Vid dataläcka kommer du att bli kontaktad om dina uppgifter eventuellt skulle vara i riskzonen.

Hur övervakas lagens efterlevnad?

Datainspektionen är utsedd tillsynsmyndighet och därmed ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan inkomma med ett klagomål till Datainspektionen.

Skulle du ha övriga frågor angående denna integritetspolicy kan du komma i kontakt med oss på ett enkelt sätt här.

Integritetspolicy senast uppdaterad: 2021-04-22

Dags att Hyra Byggställning?