senast uppdaterad: februari 23, 2016

Säkerheten vid arbete på Byggnadsställning

Som vid de flesta byggsituationer ska din och andras säkerhet vara prio 1. Inget kan vara viktigare än det. Oavsett situation så gäller det att tänka till och fundera på vad som är säkrast och hur det är bäst att jobba.

Här går vi genom några säkerhetsråd och tips för dig som kommer arbeta på olika sorters byggställningar.

Det mest säkra alternativet vid montering

Ett moment som är otroligt viktigt är självklart själva monteringen och uppförandet av ställningen.

Om du hyr får du många gånger ett alternativ om du själv vill montera eller om du ska köpa till monteringstjänsten. Ur säkerhetssynpunkt kan det vara en bra ide att betala för sig i detta läge. Speciellt om det handlar om en stor och mer komplicerad byggställning.

De olika uthyrarnas personal har en bred erfarenhet av kvalitetssäkring och gör jobbet om inte dagligen så i alla fall flera gånger per vecka.

De vet vad de gör – lita på dem!

Nya lagar efter 2014

Har du hyrt en stor komplicerad ställning så rekommenderar vi att du anlitar ett auktoriserat ställningsföretag. Där personalen är utbildad enligt de krav och förordningar som gäller. Det betyder också att ställningen vara besiktigad innan arbetet får starta.

De nya och mer stränga lagar som trädde i kraft 2014 angående arbete på höga höjder, innebär i korthet följande:

 • Tvåledat skyddsräcke minst en meter högt ska finnas på arbetshöjder över 2 meter.
 • Det är inte tillåtet att klättra på ramen vid arbetshöjder högre än 2,5 meter, trappa eller stege ska monteras.
 • En bred ställning ska ha dubbla plattformar hela vägen upp.

Tänk också på att den ställningsbyggare som du väljer att anlita helst bör vara medlem i STIB, Ställningsbyggarnas Branschorganisation. Det är ett bra kvitto på att personalen är utbildad och följer gällande lagar och föreskrifter.

Du kan läsa mer om STIB här.

Montera Ställningen själv

Byggnadsställning i mellanstorlekSka du montera ställningen på egen hand gäller det först och främst att ta det lugnt. Tänk till och planera innan du sätter igång.

Se till att du fått bra monteringsinstruktioner från företaget du hyrt av. Det är väldigt viktigt med bra och tydliga instruktioner. Det underlättar och borgar för ett mer säkert arbetet längre fram.

Underlaget är en viktig faktor, speciellt när det handlar om hus i trädgårdar. Stödplattorna som används till byggnadsställningen måste vara av bra storlek och ge ett gott stöd. Var extra noggrann här om marken de används på är mjuk eller frusen. Använd inte:

 • Tegelstenar
 • Block
 • Andra Lösa föremål

Du ska istället använda ordentliga stödplattor. Ställningen måste stå så plant så som möjligt. Det går att ibland stödja ställningen mot den byggnad den står kring men gör bara det ifall det går att göra det på ett säkert sätt.

Innan byggnadsställningen används måste du se till att kontrollera den mycket noga före den är redo att användas!

Skyddsutrustning på och runt ställningen

För dig som privatperson finns inga formella krav på skyddsutrustning vid arbete på eller kring byggnadsställningar. Dock så är en stående rekommendation att du alltid bär hjälm och rejäla skor, gärna med stålhätta.

När det gäller själva ställningen så finns det flera olika sorters säkerhetsprodukter som kan vara bra att använda. Försök att få den försedd med fallräcken, sparklist, trapptorn eller stegluckor.

Att tänka på – Om Du tar in Byggare

Något många privatpersoner inte vet eller ens tagit med i beräkningen är att när man hyr hantverkare eller byggare ska man tänka på att man själv är byggherre. Dvs du är då ansvarig för bygget.

När du hyr in en yrkesmänniska som en målare, snickare, takläggare eller liknande, och denne har med sig en egen byggställning så är det din uppgift att se till att hantverkaren har rätt och säker utrustning.

Om du gör själva arbetet på egen hand får du göra som du vill. Men det är viktigt att tänka på att när du hyr in hjälp så ska man se till att de har rätt säkerhetstänk.

Här hittar du lite officiell info från Arbetsmiljöverket.

Korta säkerhetspunkter att tänka på

Här kommer det lite fackspråk men jag tror att du hänger med:

 • Använda ändamålsenligt material av god kvalitet
 • Kommunicera och ha en god dialog med uthyraren
 • Försöka tillse att all byggnation, rivning och om- och tillbyggnad sker av uthyrningsföretaget
 • Se till att byggställningen är godkänd och nyligen besiktad av certifierad personal
 • Ta hjälp av företaget för att identifiera eventuella faror, skador som kan uppkomma och hur man undviker dessa
 • Gör ett försök att vid samtliga arbeten, så långt som möjligt, miljöanpassa inom alla områden

Säkerheten vid Byggställningen – Kortfattat

Var noggrann med allt rörande både montering och arbete på ställningen.

Det handlar om, i vissa fall, arbete på höga höjder. Höjder kan innebära stor fara för både personer på och runt ställningen så se till att den är säker på alla sätt och vis samt klarar den tyngd som den kommer att utsättas för.

Att använda sig av en bra byggställning är många gånger helt avgörande men det är också viktigt att ta lite tid att tänka över säkerheten. Det finns vissa risker men med en tydlig plan och bra eftertanke kan dessa i stort sett undvikas helt och fullt.

Till sist ett råd som du verkligen ska försöka att följa till punkt och pricka:

Se till att barn och/eller andra obehöriga inte kan klättra på ställningen.


Du kanske även är intresserad av:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Dags att Hyra Byggställning?